Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 31

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 31

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 31

Dưới đây là bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 31 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 31

Bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 31 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

1) Ann: Do you think you’ll get the job?
Mary: _______.
a) I know so
b) Well, I hope so
c) I think not
d) Yes, that’s right

2) Mary always takes great care ______ her children.
a) for
b) of
c) to
d) with

3) He ______ to the last meeting, but he didn't.
a) should have gone
b) had gone
c) would go
d) must go

4) All flights have been cancelled ______ bad weather.
a) owing to
b) because
c) thanks
d) due

5) Mary doesn’t mind living _____ her own.
a) at
b) by
c) with
d) on

6) The woman ______ son is studying at Hanoi University of Technology is a teacher.
a) who
b) which
c) whom
d) whose

Thư viện eLib mong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 31 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản