Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 34

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 34

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 34

Giới thiệu đến các bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 34, tham khảo BST này giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề khó, chuẩn bị kiến thức cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 34

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 34 của thư viện eLib dưới đây:

1) His house has been sold ______ $ 1,000,000.
a) at
b) for
c) in
d) with

2) Bread is usually ______ wheat.
a) made of
b) made with
c) made by
d) made from

3) Peter, can I ______ you a drink?
a) buy for
b) buy to
c) buy
d) invite

4) It isn't quite ______ that they will come to our party.
a) sure
b) exact
c) certain
d) right

5) ______ goes to the bus; now we will have to walk home.
a) On time
b) At once
c) There
d) Early

6) Don't hurry! There is no need ______.
a) running
b) to run
c) run
d) you run

7) Mike had hoped ______ his letter.
a) her to answer
b) that she answer
c) that she would answer
d) her answering

Hy vọng rằng BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 34 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản