Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 36

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
10
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 36

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 36
Mô tả bộ sưu tập

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm được cấu trúc ra đề thi và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi trong kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hãy tham khảo bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 36.

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 36

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 36
Tóm tắt nội dung

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 36 dưới đây:

1) We were so late, we ______ had time to catch the train.
a) nearly
b) almost
c) hardly
d) simply

2) Your work has been very good ______ this year.
a) so far
b) by far
c) as far as
d) so long

3) Give her a telephone number to ring ______ she gets lost.
a) whether
b) in case
c) unless
d) perhaps

4) Tell me ______ there is anything special that you would like to do.
a) that
b) which
c) so
d) if

5) It was a great success. He succeeded ______ everyone laugh.
a) to make
b) in make
c) for making
d) in making

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 36 để xem.
Đồng bộ tài khoản