Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 38

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 38

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 38

Kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, nhất là học sinh đam mê môn học này. Dưới đây là BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 38 giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 38

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 38 dưới đây:

Choose the word or phrase that best fits each of the blank spaces

1) Have you got a car______?
a) of your own
b) of yourself
c) of you
d) of your

2) I am not accustomed ______ in public.
a) to speak
b) to speaking
c) speaking
d) at speaking

3) Either John or his brothers ______ the keys to the car.
a) has been taken
b) has taken
c) have taken
d) have been taken

4) Just watch me, and do ______ I tell you.
a) whoever
b) whenever
c) however
d) whatever

5) What we heard______
a) encouraged
b) was encouraging
c) encouraging
d) was encouraged

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 38 để xem.
Đồng bộ tài khoản