Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 4

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 4

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 4

Bạn đã có Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 4 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện tập giải trên các đề thi có cấu trúc cụ thể, các bạn có thể vừa vận dụng kiến thức cũ, vừa tìm hiểu thêm kiến thức mới và rút kinh nghiệm cho phần kĩ năng giải đề thi của mình. Chúc các bạn thành công trong kì thi này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 4

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 4:

1. I go ________ school in the morning.
(A) at
(B) in
(C) for
(D) to

2. Would you like ________ to one of my friends about it?
(A) talking
(B) to talk
(C) talk
(D) talked

3. Mr Brown ________ me a very nice letter a few days ago.
(A) sends
(B) send
(C) sent
(D) have sent

4. She ________ a very amusing article in one of the newspapers yesterday.
(A) found
(B) find
(C) finds
(D) had found

5. They are ________ their competition now.
(A) started
(B) have started
(C) start
(D) starting

6. He got ________ bronchitis and was taken to ________ hospital.
(A) a ... a
(B) the ... -
(C) - ... -
(D) the ... a

7. It was raining ________ so we couldn't go out.
(A) every days
(B) all day
(C) all the day
(D) all days

8. ________, please. I'll see if the manager is in.
(A) Hang up
(B) Hold on
(C) Ring off
(D) Ring up

9. Since your roommate is visiting her family this weekend, ________ you like to have dinner with us tonight?
(A) will
(B) won't
(C) do
(D) wouldn't

10. The old man asked her to move because he ________ in that chair.
(A) used to sit
(B) was used to sit
(C) used to sitting
(D) was used to sitting

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 4. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản