Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 41

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
24
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 41

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 41

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 41 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 41

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 41:

1) There is _____ water in the bottle.
a) many
b) a number of
c) few
d) a little

2) Peter ______ at the moment, so he can't answer the telephone.
a) works
b) has worked
c) is working
d) worked

3) French _____ in Quebec, Canada.
a) has spoken
b) is spoken
c) is speaking
d) speaks

4) We are not used _____ on the left.
a) to drive
b) to driving
c) driving
d) to be driven

5) Could you ______ me how to use this new mobile phone?
a) explain
b) say
c) direct
d) show

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 41 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản