Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 43

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 43

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 43
Mô tả bộ sưu tập

Giới thiệu với quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 43. Với nội dung được chọn lọc kỹ càng, đa dạng, bộ đề thi sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài Tiếng Anh khó. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 43

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 43
Tóm tắt nội dung

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 43 dưới đây:

1) How age is your elder sister?
a) age
b) is
c) is
d) elder

2) Have you finished reading the book which I lend you last week?
a) Have you finished
b) reading
c) which
d) lend

3) Last summer my family went camp in Do Son.
a) Last summer
b) my
c) camp
d) in

4) Marie Curie, whose discover of radium made her famous, was a French physicist.
a) whose discover
b) made
c) famous
d) French physicist

5) The room is such dirty that it needs cleaning immediately.
a) such
b) needs
c) cleaning
d) immediately.

6) Do you know when _____?
a) was the accident happening
b) the accident was happening
c) did the accident happen
d) the accident happened

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 43 để xem.
Đồng bộ tài khoản