Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 44

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 44

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 44

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 44. Chúng tôi đã chọn lọc các đề thi hay nhất, với nhiều câu hỏi khó giúp các em làm quen với dạng đề, và biết cách giải các bài tập đòi hỏi độ tư duy cao. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 44

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 44:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1)
a) set
b) head
c) heat
d) dead

2)
a) machine
b) inspiration
c) exchange
d) champagne

3)
a) pleased
b) erased
c) increased
d) amused

Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence


4) . The examination will be held ________ June, 2007.
a) in
b) on
c) at
d) to

5) . ___________ the first and second nights of Passover, Jewish families often enjoy the Seder.
a) In
b) On
c) Over
d) At

6) Wearing uniforms help poor students feel equal _________ others.
a) up
b) on
c) off
d) to

7) The boy was greatly proud _______ his success at school.
a) on
b) of
c) at
d) in

8) Cong Vinh seems to be well-qualified _________ the latest position.
a) in
b) by
c) for
d) of

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 44 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản