Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 46

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 46

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 46

Ôn tập với bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 46, giúp các em đang ôn luyện cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một đề thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề thi. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 46

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 46. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

1) For most households, lighting ____________ for 10 percent to 15 percent of the electricity bill.
a) accounts
b) applies
c) asks
d) prepares

2) Ho Chi Minh City will ___________ temperatures between 25oC and 30oC tomorrow.
a) experience
b) arrive
c) achieve
d) occur

Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage
Mr. Brown and some (3) __________________ conservationists are on a very dirty beach now. Today they are ready to make the beach a clean and beautiful place again. After listening to Mr. Brown’s instructions, they are divided (4) ____________ three groups. Group I needs to walk along the shore. Group 2 should check the sand, (5) _________ group 3 has to check among the rocks. Garbage must be put into plastic
bags, and the bags will be (6) __________ by Mr. Jones. He will take the bags to the garbage (7) _________. Each member will be given a map to find the right place. They won’t eat the picnic lunch (8) __________ by Mrs. Smith until the whole area is clean. (9) _________ are eager to work hard so as to refresh this (10) ________ area.

3)
a) voluntary
b) volunteers
c) volunteering
d) volunteer

4)
a) in
b) to
c) into
d) onto

5)
a) or
b) and
c) because
d) though

6)
a) selected
b) chosen
c) collected
d) elected

7)
a) dump
b) yard
c) area
d) place

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 46 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản