Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 47

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 47

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 47

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 47. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 47

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 47 dưới đây:

Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting

1) You’re tired as you got up too late to watch TV last night.
a) You're
b) as
c) got up
d) to watch TV

2) The Internet is a very fast and convenient way for us to get a lot of informations.
a) is a very
b) convenient way
c) to get
d) informations

3) The bus is such an inexpensive means of transport that people take them very often.
a) such an
b) means
c) that people
d) them

4) She has been playing as a professional tennis player from 1990s.
a) has been
b) as
c) tennis
d) from 1990s
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence

5) When I arrived, Anthony __________ with his Nintendo.
a) was playing
b) has been playing
c) had been played
d) played

6) The train wasn't there. It __________ already.
a) had been left
b) had left
c) has left
d) left

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 47 để xem.
Đồng bộ tài khoản