Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 5

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 5

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 5

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 5. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Hi vọng, thông qua giải các đề thi trong bộ đề này, các bạn sẽ nâng cao được kĩ năng giải đề, ôn tập hiệu quả phần kiến thức đã học của mình và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 5

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 5. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

1. Take the juice ________ the fridge.
(A) into
(B) out of
(C) out
(D) in

2. You can eat ________ you like!
(A) as much that
(B) as much
(C) so much
(D) as much as

3. After the battle, the ________ soldiers were helped by those who could walk.
(A) damaged
(B) wounded
(C) broken
(D) killed

4. I apologise ________ not writing sooner.
(A) of
(B) -
(C) to
(D) for

5. I do ________ I could speak French well.
(A) know
(B) want
(C) wish
(D) like

6. Don't you think you ought ________ much harder?
(A) working
(B) is working
(C) work to
(D) to work

7. His parents made him ________ very hard.
(A) work
(B) to work
(C) work to
(D) be working

8. They ________ Spanish for about two years so far.
(A) have studied
(B) had studied
(C) study
(D) studied

9. We ________ it with Tom and Jane a month ago.
(A) have discussed
(B) had discussed
(C) discussed
(D) discusses

10. We eat ________ soup with ________ spoon.
(A) a ... a
(B) the ... the
(C) - ... -
(D) - ... a

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 5 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản