Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 6

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
65
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 6

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 6

Đồng hành cùng người học, đó là tiêu chí hàng đầu của Thư viện eLib. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 6. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 6

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 6:

1. Put the butter ________ the fridge.
(A) off
(B) into
(C) out
(D) out of

2. The hotel is next ________ the bank.
(A) from
(B) to
(C) on
(D) in

3. I must have dropped my wallet ________ in the street.
(A) off
(B) down
(C) -
(D) out

4. He grew very angry when he realized how he had been ________ out of his money.
(A) tricked
(B) played
(C) deceived
(D) robbed

5. We ________ to take a walk now.
(A) will
(B) can
(C) are going
(D) will be

6. The visitors ________ all the different ways of making brandy.
(A) had shown
(B) were shown
(C) showed
(D) has shown

7. We wish that you ________ such a lot of work, because we know that you would have enjoyed the party.
(A) hadn't had
(B) hadn't
(C) didn't have
(D) hadn't have

8. Would you mind ________, please?
(A) to answer the telephone
(B) answering the telephone
(C) answer the telephone
(D) to the telephone answering

9. We were hurrying because we thought that the bell ________.
(A) had already rang
(B) has already rang
(C) had already rung
(D) have already ringing

10. He's taken his medicine, ________?
(A) hasn't he
(B) didn't he
(C) doesn't he
(D) isn't he

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 6 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản