Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 9

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 9

Với kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè trong kì thi ViOlympic Tiếng Anh khiến các em gặp rất nhiều áp lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn ra Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 9 giúp các em tham khảo, ôn tập dễ dàng hơn. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 9

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 9 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1. There is ________ that I may have to go into hospital next week.
(A) an opportunity
(B) bad luck
(C) a possibility
(D) fate

2. Call for me at any time that ________ you.
(A) fits
(B) likes
(C) suits
(D) does

3. He always wore a shirt with an open ________.
(A) colour
(B) tie
(C) collar
(D) top

4. I have learned all the irregular verbs ________.
(A) from memory
(B) by the heart
(C) in the memory
(D) by heart

5. The soldiers were put in prison because they ________ to obey orders.
(A) refused
(B) rejected
(C) denied
(D) objected

6. I don't believe he can ________ it properly.
(A) do
(B) to do
(C) is doing
(D) doing

7. I ________ as ill as I do now for a long time.
(A) wasn't feeling
(B) haven't been feeling
(C) didn't feel
(D) haven't felt

8. If he ________ lucky, he can get the job.
(A) is
(B) had been
(C) would be
(D) would have been

9. Does your new secretary ________ shorthand?
(A) know to take
(B) know how to take
(C) know how take
(D) know how taking

10. Mary and John ________ to the parties at the Student Union every Friday.
(A) used to go
(B) use to go
(C) are used to go
(D) were used to go

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 9 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản