Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 1

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 1

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 1

Để chuẩn bị cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới, thư viện eLib.vn đã tổng hợp và giới thiệu đến các bạn bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 1. Từ đây, các em có thể dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 1

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 1 dưới đây:

1. Food prices have been ________ steadily for at least twenty years.
(A) rising
(B) raising
(C) lifting
(D) growing

2. I'll have to study very hard, ________ I can pass the exam.
(A) in order
(B) so that
(C) therefore
(D) such

3. You ________ to eat if you don't feel like it.
(A) needn't
(B) mustn't
(C) don't have
(D) haven't

4. We'll play tennis and ________ we'll have lunch.
(A) then
(B) straight away
(C) immediately
(D) so

5. He has to go to Canada for the next ________ of his training.
(A) step
(B) stand
(C) point
(D) stage

6. When the meeting had finished, they went ________ the plan once again.
(A) up
(B) on
(C) over
(D) down

7. We locked the animals in the cage to ________ them from getting away.
(A) avoid
(B) hinder
(C) object
(D) prevent

8. You're ________ your time trying to persuade him; he'll never help you.
(A) wasting
(B) spending
(C) losing
(D) missing

9. Their last cook was better than their ________ one.
(A) current
(B) former
(C) latter
(D) instant

10. I am grateful to you for being so patient ________ him.
(A) with
(B) at
(C) for
(D) ot

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 1. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản