Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 102

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 102

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 102

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 102. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 102

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 102 dưới đây: 

1. The estate agent spent a ________ deal of time trying to persuade me to buy the house.
(A) large
(B) big
(C) great
(D) wide

2. In the pub she found herself sitting ________ a well-known TV personality.
(A) across
(B) opposite
(C) about
(D) from

3. He has always wanted to see his name in ________.
(A) news
(B) paper
(C) press
(D) print

4. If you ________ to London tomorrow, telephone me first.
(A) are going
(B) were going
(C) will go
(D) had been going

5. There is no ________ in going to school if you're not willing to learn.
(A) reason
(B) aim
(C) point
(D) purpose

6. The expert ________ the painting carefully and then said it was not original.
(A) looked into
(B) examined
(C) watched
(D) investigated

7. Could you hang ________ a minute? I'll be right back!
(A) on
(B) in
(C) up
(D) on to

8. I'm sorry I haven't got any money - I've ________ my wallet at home.
(A) missed
(B) left
(C) let
(D) forgotten

9. Books may be ________ from the library for up to three weeks.
(A) lent
(B) asked
(C) given
(D) borrowed

10. She ________ her parents to let her go to England.
(A) reasoned
(B) made
(C) succeeded
(D) persuaded 

Bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 102 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo 
Đồng bộ tài khoản