Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 11

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
69
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 11

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 11

Trước khi đến với kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên,Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 11. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 11

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 11 dưới đây:

1. The explorers walked all the way along the river from its mouth to its ________.
(A) cause
(B) well
(C) source
(D) outlet

2. He soon received promotion, for his superiors realised that he was a man of considerable ________.
(A) ability
(B) possibility
(C) future
(D) opportunity

3. It is ________ knowledge in the village that Mr and Mrs Thorne quarrel violently several times a week.
(A) common
(B) complete
(C) normal
(D) usual

4. After Joe's mother died, he was ________ up by his grandmother.
(A) brought
(B) taken
(C) grown
(D) drawn

5. Why don't you do something worthwhile with your time instead of ________ it!
(A) spending
(B) using
(C) wasting
(D) passing

6. The police have issued ________ to local shopkeepers to be on the lookout for thieves.
(A) complaints
(B) warnings
(C) advice
(D) information

7. If you require any more ________ about the holiday, please telephone us.
(A) description
(B) information
(C) news
(D) fact

8. Wait ________ you get home before you unpack your parcel.
(A) to
(B) until
(C) when
(D) after
 
9. The students ________ names appear on the list all passed the exam.
(A) which
(B) their
(C) who
(D) whose

10. When the police appealed for witnesses, several people came ________.
(A) forward
(B) out
(C) across
(D) on

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 11. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản