Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 12

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 12

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 12

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để tham gia kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng. Để các em ôn tập dễ dàng,Thư viện eLib giới thiệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 12. Thông qua bộ đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi ViOlympic sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 12

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu được lấy ra từ BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 12:

1. The little girl wouldn't go into the sea ________ her father went too.
(A) except
(B) but
(C) also
(D) unless

2. The ________ part of the week is always busy for me.
(A) front
(B) start
(C) early
(D) near

3. She ________ to take her neighbour to court if he didn't stop making so much noise.

(A) promised
(B) threatened
(C) offered
(D) suggested

4. You mustn't be angry with her. It wasn't her ________ that she was late.
(A) blame
(B) error
(C) mistake
(D) fault

5. He sat there with his arms ________ doing nothing, waiting for us.
(A) folded
(B) flapped
(C) turned
(D) twisted

6. Our neighbours ________ their hedge cut once a year.
(A) make
(B) do
(C) have
(D) fix

7. I could tell he was pleased ________ the expression on his face.
(A) at
(B) for
(C) in
(D) by

8. Tom always calls himself Tom Williams, but his ________ surname is Winterbottom. 
(A) natural
(B) present
(C) current
(D) real

9. If you keep trying you might ________ to do it.
(A) succeed
(B) discover
(C) understand
(D) manage

10. Joan's third child was born in the ambulance ________ to the hospital.
(A) in the way
(B) by the way
(C) on the way
(D) a long way

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 12. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản