Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 13

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 13

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 13

Các em yêu thích học Tiếng Anh, mong muốn có dịp thử sức ở các kỳ thi ViOlympic? Nhanh tay download Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 13. Bộ đề thi sẽ giúp các em rèn luyện khả năng giải đề, làm quen với dạng đề, rút ra cách phân bổ thời gian hợp lý,…Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 13

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu được lấy ra từ BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 13:

1. ________ goes the bus; now we will have to walk!
(A) On time
(B) At once
(C) There
(D) Early

2. She is very important to him. He wouldn't get ________ without her.
(A) over
(B) by
(C) down
(D) round

3. The Blackhams live in the house ________ the blue door.
(A) with
(B) where
(C) whose
(D) which

4. I phoned the bank to ________ how much money there was in my account.
(A) control
(B) inspect
(C) test
(D) check

5. Her parents give her anything she asks for, and as a result, she's very ________.
(A) ruined
(B) damaged
(C) harmed
(D) spoilt

6. ________ I am studying at university and I hope to get a job very soon.
(A) In a moment
(B) At this instant
(C) At present
(D) In the present

7. The new secretary in the sales department is a fast typist but her letters are full of spelling ________.
(A) wrongs
(B) faults
(C) tricks
(D) mistakes

8. The police have asked that ________ who saw the accident should get in touch with them.
(A) somebody
(B) someone
(C) one
(D) anyone

9. If the greengrocer has some bananas ________ buy some please?
(A) you should
(B) would you
(C) you will
(D) shall you

10. I would like to offer a small ________ to anyone who finds my missing dog.
(A) receipt
(B) repayment
(C) expense
(D) reward

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 13. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản