Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 15

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
63
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 15

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 15

Đang lúc này, thầy cô và các bạn đang tìm Đề thi ViOlympic Tiếng Anh.Thư viện eLib.vn xin giới thiệu với thầy cô và các bạn bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 15. Đây là đề thi được chọn lọc, biên tập rất công phu giúp thầy cô có tài liệu hướng dẫn học sinh lớp 11 thi tốt IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng. Chúng tôi nghĩ rằng không gì tốt hơn bằng cách in đề này ra giấy cho các em luyện tập nhiều lần. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 15

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 15 dưới đây:

1. The shop assistant was ________ helpful, but she felt he could have given her more advice.
(A) entirely
(B) exactly
(C) quite
(D) totally

2. The meal was excellent; the pears were particularly ________
(A) flavoured
(B) delicious
(C) tasteful
(D) desirable

3. Are there any seats left for this evening's ________ of "Carmen"?
(A) act
(B) acting
(C) opera
(D) performance

4. Having ________ the table, Mrs Roberts called the family for supper.
(A) laid
(B) spread
(C) ordered
(D) completed

5. As I have been ill, I have had no ________ to discuss the plan.
(A) possibility
(B) suitability
(C) opportunity
(D) ability

6. He ________ to turn up for the football match.
(A) omitted
(B) neglected
(C) stopped
(D) failed

7. The shop assistant was ________ helpful, but she felt he could have given her more advice.
(A) exactly
(B) entirely
(C) quite
(D) totally

8. There are three lawyers in our town and I have consulted ________ of them in turn.
(A) each
(B) every
(C) any
(D) other

9. The course was so difficult that I didn't ________ any progress at all.
(A) make
(B) do
(C) create
(D) produce

10. I'm tired of looking at ancient ________. Let's go to somewhere modern.
(A) foundations
(B) remnants
(C) ruins
(D) constructions

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 15. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản