Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 17

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
30
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 17

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 17

Hôm nay, thư viện eLib.vn xin giới thiệu với thầy cô và các bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 17. Đây là đề thi chưa có đáp án, thầy cô và quý phụ huynh vui lòng xem kĩ dạng đề, cách làm để cho các em tập dượt tốt. Từ đó, các em có kĩ thuật làm bài thi này đạt kết quả cao. Chúc thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 17

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 17. Mời quý thầy cô tham khảo:

1. It will ________ rain later so we should go and have our picnic now.
(A) preferably
(B) probably
(C) likely
(D) usually

2. I would have cleaned the house if I ________ you were coming.
(A) knew
(B) would have known
(C) had known
(D) have known

3. Dave and I have ________ to meet at the bus station at 9 o'clock.
(A) confirmed
(B) combined
(C) appointed
(D) arranged

4. There is always ________ traffic in the city centre at rush hour.
(A) strong
(B) full
(C) heavy
(D) many

5. He's a nice man but he's ________ to drink too much at parties.
(A) adequate
(B) apt
(C) common
(D) probable

6. We must get there ________ or other. If there are no buses, we'll have to take a taxi.
(A) anyhow
(B) anyway
(C) anywhere
(D) somehow

7. Mrs Townsend was left to make all the ________ for the outing herself.
(A) provisions
(B) procedures
(C) organizations
(D) arrangements

8. She ________ type at 40 words per minute.
(A) need
(B) ought
(C) dare
(D) can

9. - Hilary: I shan't be more than five or ten minutes now. - Alfred: All right. I'll wait over there until ________ ready.
(A) you will be
(B) you are
(C) you were
(D) you're going to be

10. You must move your car at once, Madam; ________ I shall have to give you a ticket.
(A) therefore
(B) otherwise
(C) consequently
(D) whether

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 17 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản