Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 18

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 18

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 18

Chào các bạn. Đây là Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 18 dành cho học sinh lớp 11. Trong vòng thi này có nhiều câu trắc nghiệm khá khó. Để làm tốt vòng thi này đòi hỏi học sinh phải được học nhiều, đọc nhiều thì mới hoàn thành tốt 20 câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi được chúng tôi sưu tầm này để nâng cao kỹ năng giải đề cho một kì thi thực sự.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 18

Dưới đây là nội dung được trích trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 18.

1. He opened the letter without ________ to read the address on the envelope.
(A) worrying
(B) caring
(C) fearing
(D) bothering

2. - Fay: The headmistress wants you in her study. - Ivy: She's here already. I didn't think she ________ till tomorrow.
(A) will be coming
(B) was coming
(C) is coming
(D) is to come

3. If you have any ________ concerning this report please telephone the Planning Office.
(A) queries
(B) requests
(C) investigations
(D) wishes

4. Could you please ________ exactly what you saw?
(A) inform
(B) point
(C) advise
(D) describe

5. Look, Mother! James has brought you a ________ of flowers.
(A) branch
(B) bucket
(C) bunch
(D) bush

6. She gets very angry with her son because he seems to be incapable ________ keeping his room tidy.
(A) of
(B) at
(C) to
(D) with

7. In the summer we often sleep in the ________ air on our terrace.
(A) clear
(B) clean
(C) open
(D) full

8. What a beautiful dress! It ________ you perfectly.
(A) goes
(B) likes
(C) matches
(D) suits

9. I bought the hat because the colours ________ the colours of the coat.
(A) agree
(B) match
(C) fit
(D) suit

10. To promote him so quickly you must have a very high ________ of his ability.
(A) view
(B) opinion
(C) idea
(D) feeling

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 18. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản