Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
73
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 2

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 2

Kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp đến, thư viện eLib.vn xin cung cấp Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 2 giúp bạn có tài liệu ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi đạt điểm cao. Đây là bộ sưu tập hữu ích dành cho học sinh chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 2

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu được trích trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 2:


1. Is there ________ bread for all the sandwiches we have to make?
(A) correct
(B) enough
(C) plenty
(D) equal

2. Teaching is not a(n) ________ which pays very well.
(A) post
(B) work
(C) employment
(D) occupation

3. No, the letter didn't come through the post. It was delivered personally, ________hand.
(A) with
(B) from
(C) in
(D) by

4. I ________ do that if I were you.
(A) won't
(B) wouldn't
(C) shan't
(D) don't

5. There was nothing to ________ him with the burglary until the police found a gold ring in his car.
(A) link
(B) fix
(C) place
(D) join

6. The manufacturers are advertising a new ________ of soap powder.
(A) mark
(B) brand
(C) pack
(D) box

7. ________ my stay in hospital, I lost twelve kilos.
(A) In
(B) On
(C) While
(D) During

8. I'm sorry to hear that Peter and Dick have ________. They were such a good friends
(A) fallen out
(B) fallen against
(C) dropped out
(D) dropped against

9. Shall I use this ________ to fry the eggs?
(A) pan
(B) kettle
(C) dish
(D) tin

10. He ________ being given a receipt for the bill he had paid.
(A) asked to
(B) demanded
(C) insisted on
(D) required

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 2. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản