Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 20

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
21
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 20

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 20

Phải làm sao để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Thư viện eLib giới thiệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 20 với nội dung chọn lọc cẩn thận, nhiều bài tập khó giúp các em làm quen với dạng đề, rèn luyện khả năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,… Chúc các em đạt được điểm số cao trong kỳ thi ViOlympic sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 20

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 20.

1. Last year the potato harvest was very disappointing, but this year it looks as though we shall have a better ________.
(A) product
(B) outcome
(C) amount
(D) crop

2. He was in ________ of a large number of men.
(A) management
(B) leadership
(C) charge
(D) direction

3. He was born during the war, which would ________ him about 50 now.
(A) give
(B) make
(C) age
(D) calculate

4. Hugh Jones never married, choosing to remain ________ all his life.
(A) separate
(B) single
(C) individual
(D) divorced

5. The salesman showed us ________ the washing machine.
(A) for using
(B) how to use
(C) the working of
(D) to work

6. The other driver failed to signal his ________ to turn right so I had to brake suddenly.
(A) purpose
(B) idea
(C) intention
(D) design

7. I wish you wouldn't call him ________ that insulting name.
(A) by
(B) with
(C) in
(D) under

8. We had ________ reached the church when we saw everyone leaving.
(A) quite
(B) enough
(C) rather
(D) almost

9. "My daughter, Mary, tries to ________ to see me at least once a week," Mrs Jones told the social worker.
(A) call up
(B) go up
(C) come on
(D) drop in

10. No, she isn't stupid. ________ she's rather clever, and always has been.
(A) Actually
(B) Currently
(C) Recently
(D) Now

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 20. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản