Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 21

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 21

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 21

Để có thêm tư liệu ôn tập trước khi bước vào kì thi ViOlympic Tiếng Anh quan trọng này, mời các bạn tham khảo bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 21 của Thư viện eLib dưới đây. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 21

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 21. Mời quý thầy cô tham khảo:

1. Marjorie was ________ better than her sister at tennis.
(A) yards
(B) feet
(C) miles
(D) inches

2. She lives near to me and I often speak to her on my ________ to work.
(A) way
(B) travel
(C) street
(D) road

3. The noise of the traffic prevented me from ________ to sleep.
(A) falling
(B) starting
(C) beginning
(D) going
4. The horse 'Red Rum' is famous for ________ the Grand National race three times
(A) gaining
(B) winning
(C) conquering
(D) succeeding

5. Before we start the lesson, I'd like to ________ what we did yesterday.
(A) run up
(B) run through
(C) run along
(D) run into
A
6. Well, I think it's time we ________ on our way.
(A) were
(B) are
(C) have been
(D) will be

7. Would you ________ looking after the baby for me while I'm out?
(A) agree
(B) like
(C) matter
(D) mind

8. It seems that the world record for this event is almost impossible to ________.
(A) meet
(B) compare
(C) beat
(D) balance

9. They're old customers of ours. We've been ________ with them for many years.
(A) competing
(B) dealing
(C) shopping
(D) supplying

10. She applied for training as a pilot, but they turned her ________ because of her poor eyesight.
(A) back
(B) up
(C) over
(D) down

Thư viện eLib mong rằng BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 21 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản