Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 22

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 22

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 22

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 22 mà thư viện eLib mong muốn giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô là đề thi hay, được chọn lọc khá kĩ. Hi vọng, thông qua việc giải trực tiếp trên các đề thi, các bạn học sinh được làm quen với cấu trúc đề thi, được ôn tập và áp dụng kiến thức đã học vào từng bài tập, câu hỏi và nâng cao khả năng giải đề thi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 22

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 22 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

1. There is a ________ of $10.000 for information leading to the arrest of criminals.
(A) present
(B) gift
(C) prize
(D) reward

2. He didn't pay for the meal himself - he put it on his company's ________ account.
(A) price
(B) value
(C) cost
(D) expense

3. I knew him ________ I was a child.
(A) until
(B) when
(C) as
(D) during

4. We ________ them run away from the accident.
(A) allowed
(B) remembered
(C) saw
(D) felt

5. I only have ________ days left in England, so I want to see as much as possible before I go.
(A) A little
(B) little
(C) a few
(D) few

6. He pretended that he agreed with me to avoid ________ my feelings.
(A) hurting
(B) to hurt
(C) hurt
(D) having hurt

7. Many fires could be ________ if new regulations were introduced.
(A) prevented
(B) preserved
(C) protected
(D) excluded

8. My watch had stopped so I had no way of knowing the right ________.
(A) hour
(B) moment
(C) time
(D) o'clock

9. A professor recently came ________ an unknown poem by Shakespeare while he was looking through an old book.
(A) round
(B) off
(C) up against
(D) across

10. I could never beat Harry at chess; I'm just not in his ________.
(A) group
(B) class
(C) type
(D) set

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 22!
Đồng bộ tài khoản