Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 23

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 23

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 23

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 23 tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 23

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 23 của thư viện eLib dưới đây:

1. The butcher cut some steak, ________ it up and handed it to me.
(A) closed
(B) wrapped
(C) wound
(D) strung

2. Mr Willis ________ to take a breath test after the accident.
(A) denied
(B) disliked
(C) refused
(D) objected

3. I do my best to practise the piano every day ________ it is difficult sometimes.
(A) even
(B) when
(C) also
(D) although

4. The goalkeeper's arm was so ________ injured that he couldn't play in the final.
(A) deeply
(B) badly
(C) heavily
(D) hardly

5. His house is a ________ between a palace and a hotel.
(A) combination
(B) union
(C) cross
(D) link

6. The young man ________ case was described in the article never fully recovered his memory.
(A) whose
(B) what
(C) whom
(D) that

7. I ________ put my money there if I didn't think it was safe.
(A) wouldn't
(B) hadn't
(C) didn't
(D) oughtn't

8. Driving in London is supposed to be confusing but I didn't find it at ________difficult.
(A) all
(B) first
(C) once
(D) least

9. Peter enjoys ________ but doesn't like to walk very far.
(A) swimming
(B) to swim
(C) he swims
(D) in swimming

10. Would you ________ the kettle on for some tea, please?
(A) set
(B) let
(C) put
(D) have

Hy vọng rằng BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 23 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản