Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 24

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
44
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 24

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 24

Tương tự với nhiều kì thi quan trọng khác, kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng cũng mang lại cho các em học sinh nhiều áp lực và việc các em cần nỗ lực nhiều hơn trong việc học tập, luyện thi là điều cần thiết. Chúng tôi xin giới thiệu đến các em Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 24. Nhanh tay, tải miễn phí bộ đề thi hay này các em nhé. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 24

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 24 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

1. He was surprised that her English was so ________ as she had never been to England.
(A) definite
(B) liquid
(C) fluent
(D) national

2. I went to ________ some pictures by a new painter the other day.
(A) watch
(B) see to
(C) look at
(D) visit

3. If it ________ fine, I shall go out.
(A) was
(B) is
(C) were
(D) will be

4. The idea of a balanced diet is very difficult to ________ to anyone who knows nothing about food values.
(A) put through
(B) take in
(C) put across
(D) make over

5. There was a small room into ________ we all crowded.
(A) which
(B) where
(C) that
(D) it

6. You ________ go to dentist's before your toothache gets worse.
(A) ought to
(B) ought
(C) rather
(D) better

7. - Hilda: Was the Minister's speech interesting? - Miles: Yes, at first, but it was ____ long.
(A) so much
(B) too far
(C) far too
(D) too much

8. Dr Bannister has been on ________ for twenty-four hours without a break.
(A) business
(B) duty
(C) work
(D) job

9. When he braked suddenly on the icy road, the car ________.
(A) slid
(B) slipped
(C) skidded
(D) glided

10. This is the ________ church in the city.
(A) elder
(B) elderly
(C) oldest
(D) olderear

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 24!
Đồng bộ tài khoản