Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 28

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 28

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 28

Tăng cường làm thật nhiều dạng đề thi khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 28.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 28

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 28 dưới đây:

1. How ________ you manage to get here so quickly?
(A) used
(B) had
(C) did
(D) have

2. The guide walked so ________ that most of the party could not keep up with him.
(A) fast
(B) quick
(C) rapid
(D) lively

3. Membership of the club, ________ costs $10.000 a year, is only open to people over the age of 60.
(A) what
(B) which
(C) that
(D) this

4. The young man swore that he would take ________ his father's killers.
(A) revenge in
(B) revenge on
(C) revenge
(D) revenge at

5. ________ he wasn't feeling very well, Mr Graham went to visit his aunt as usual.
(A) Although
(B) However
(C) Therefore
(D) Still

6. That fellow has a dishonest ________ in his character.
(A) stripe
(B) streak
(C) stroke
(D) strip

7. Having looked the place ________, the gang went away to make their plane.
(A) through
(B) over
(C) down
(D) out

8. We're selling the hotel ________ of the summer, and retiring.
(A) on the end
(B) at the end
(C) in the end
(D) to the end

9. I think he is unwell; he was complaining ________ a headache this morning
(A) at
(B) of
(C) from
(D) against

10. You'll have to hurry because the ________ train leaves in ten minutes.
(A) latter
(B) last
(C) latest
(D) least

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 28. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản