Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 3

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
43
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 3

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 3

Mong rằng Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 3 mà chúng tôi gửi đến các em trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em có thêm tài liệu ôn tập cho cuộc thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Hy vọng tài liệu này hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 3

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 3:

1. It's an awful ________ your wife couldn't come. I was looking forward to meeting her.

(A) harm
(B) sorrow
(C) shame
(D) shock

2. There is a fault at out TV station. Please do not ________ your set.
(A) change
(B) adjust
(C) repair
(D) switch

3. Don't touch the cat, he may ________ you.
(A) kick
(B) tear
(C) scream
(D) scratch

4. The managers agreed to ________ the question of payment.
(A) balance
(B) control
(C) discuss
(D) increase

5. Owing to the bad weather, the garden party was ________.
(A) called off
(B) shouted off
(C) spoken against
(D) cried down

6. I am sorry I opened your handbag but I ________ it for mine.
(A) mistook
(B) confused
(C) recognized
(D) imagined

7. The ________ of these volunteers for hard work is amazing.
(A) ability
(B) capacity
(C) capability
(D) efficiency

8. I like England, but I wish it ________ rain quite so much.
(A) didn't
(B) won't
(C) hadn't
(D) hasn't

9. He was so tired that he ________ asleep in the chair.
(A) dropped
(B) fell
(C) went
(D) became

10. He has just taken an examination ________ chemistry.
(A) on
(B) about
(C) for
(D) in

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 3. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản