Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 30

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 30

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 30

Nhằm hỗ trợ bạn thí sinh trong việc tìm kiếm tài liệu học tập dễ dàng và đồng bộ hơn cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 30. Nhanh tay, tải miễn phí đề thi này các em nhé. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 30

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 30 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1. After the party the children was allowed to finish off the ________ sandwiches and cakes.
(A) additional
(B) leaving
(C) remaining
(D) left

2. We would very much ________ a reply by the end of the month.
(A) expect
(B) require
(C) appreciate
(D) value

3. When he heard the joke, he burst into loud ________.
(A) smiles
(B) laughter
(C) amusement
(D) enjoyment

4. I don't think I could ever get used to ________ to work so early.
(A) go
(B) have gone
(C) going
(D) be going

5. ________ amount of money can buy true friendship.
(A) No
(B) Never
(C) None
(D) Not only

6. The Government should be spending money on new hospitals ________ than on defence.
(A) other
(B) rather
(C) better
(D) instead

7. I was very ________ of myself for forgetting Mother's birthday.
(A) disgraced
(B) ashamed
(C) shy
(D) shocked

8. She's got a fabulous job and she earns a great ________ of money.
(A) deal
(B) quantity
(C) amount
(D) level

9. Mrs Carter is an expert ________ the mating habits of the ostrich.
(A) about
(B) on
(C) at
(D) in

10. It's difficult to tell the twins apart because the look exactly the ________.
(A) alike
(B) similar
(C) identical
(D) same

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 30 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản