Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 31

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 31

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 31

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 31. Bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 31

Bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 31 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

1. When the manager went to Canada on business his ________ took over all his duties.
(A) caretaker
(B) officer
(C) deputy
(D) commander

2. He saw the plane crash into the sea when its engines ________.
(A) failed
(B) stood
(C) struck
(D) held

3. You are going to come to the party, ________?
(A) aren't you
(B) do you
(C) will you
(D) won't you

4. You will never finish that job by tomorrow morning unless you ________ some help.
(A) will get
(B) would get
(C) get
(D) will have got

5. It's difficult to pay one's bills when prices keep ________.
(A) rising
(B) growing
(C) gaining
(D) raising

6. After the death of her mother, Diana was brought ________ by her aunt.
(A) round
(B) about
(C) up
(D) in

7. But why did the police suspect you? It just does not make ________ to me.
(A) reason
(B) right
(C) sense
(D) truth

8. When she heard that her son had crossed the road without looking, she told him he ________ do it again.
(A) needn't
(B) didn't need to
(C) mustn't
(D) didn't have to

9. He went to Australia hoping to find a teaching ________ without too much difficulty.
(A) work
(B) occupation
(C) employment
(D) post

10. I can't ________ what he's doing; it's so dark down there.
(A) see through
(B) make out
(C) look into
(D) show up

Thư viện eLib mong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 31 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản