Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 33

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
12
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 33

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 33

Làm thế nào để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài để đạt điểm cao trong kì thi ViOlympic Tiếng Anh sắp tới? Thư viện eLib gợi ý bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 33 như một tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình ôn thi của bạn. Hi vọng, với đa dạng các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 33

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 33 dưới đây:

1. You are not allowed ________ in this carriage.
(A) to smoke
(B) smoke
(C) that you smoke
(D) smoking

2. I think you'd better ________ before they return.
(A) be gone
(B) being gone
(C) be going
(D) to be gone

3. "I ________ you all," she said, as she ran out of the room in tears.
(A) am hating
(B) would hate
(C) can hate
(D) hate

4. I'm sorry we're late; it's all my ________!
(A) guilt
(B) crime
(C) fault
(D) wrong
A
5. I chose these curtains because they are my ________ shade of red.
(A) favourite
(B) popular
(C) fancy
(D) lovable
 
6. I wonder ________ like to travel by Concorde.
(A) that it is
(B) what it is
(C) how it is
(D) what is it

7. Two other ________ in his argument for his country's independence are worth a mention.
(A) notices
(B) points
(C) effects
(D) reports
8. Several soldiers were ________ wounded in the battle. They needed a lot of help.
(A) completely
(B) hardly
(C) seriously
(D) utterly

9. Bill's a lucky fellow, he always seems to fall on his ________.
(A) legs
(B) feet
(C) ankles
(D) hands

10. ________ experience of working in an office environment is essential for this job.
(A) Earlier
(B) First
(C) Initial
(D) Previous

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 33 để xem.
Đồng bộ tài khoản