Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 34

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 34

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 34

Để đạt được kết quả tốt trong một kỳ thi bất kỳ, ngoài việc các bạn học sinh phải đáp ứng đủ về mức độ kiến thức thì các bạn cần có nữa là kỹ năng giải đề thi. Thư viện eLib xin giới thiệu đến với các bạn học sinh Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 34. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 34

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 34. Mời các bạn tham khảo:

1. When factories are ________ by management, then workers tend to lose their jobs.
(A) automatic
(B) automatically
(C) automation
(D) automated

2. - Roland: Have the children had supper yet? - Marion: No, and they're not used________ it so late.
(A) to have
(B) that they have
(C) to having
(D) of having

3. "Be careful, Stuart, Paola has her eyes ________ you," Carol said.
(A) at
(B) for
(C) on
(D) to

4. In spite of the anaesthetic, Pauline was fully ________ during the operation.
(A) awake
(B) conscious
(C) aware
(D) sensitive

5. This morning the postman was ________ down the street by my dog.
(A) hunted
(B) chased
(C) run
(D) sped

6. I don't ________ to see her again until next Tuesday.
(A) think
(B) wait
(C) attend
(D) expect

7. Some drivers, after ________, annoy their fellow-motorists by slowing down again immediately.
(A) passing by
(B) overtaking
(C) taking over
(D) passing along

8. After two months, he had ________ news of what she was doing in London.
(A) several
(B) few
(C) little
(D) a

9. Now that my dad is retired, he enjoys ________ more time with his grandchildren.
(A) to take
(B) taking
(C) spending
(D) to spend

10. His debt now amounts ________ $100.
(A) to
(B) in
(C) on
(D) with

Hi vọng, bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 34 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản