Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 35

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 35

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 35

Với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức, thử sức trực tiếp trên các đề thi ViOlympic thật sự, thư viện eLib đã sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 35. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn tập và quý thầy cô giáo tham khảo trong quá trình giảng dạy. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 35

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 35 dưới đây:

1. The teachers at the school ________ with 'flu one after the other.
(A) went down
(B) went off
(C) went out
(D) went under

2. The bank manager agreed to give me 200$, ________ the 500$ he had already lent me.
(A) extra to
(B) according to
(C) in addition to
(D) surplus to

3. What do you usually ________ for delivering things?
(A) demand
(B) charge
(C) cost
(D) price

4. She chose some attractive ________ paper for the Christmas present.
(A) covering
(B) wrapping
(C) involving
(D) packing

5. It was very beautiful cloth ________ from silk.
(A) composed
(B) worn
(C) woven
(D) threaded

6. We've ________ of time to catch the train so there's no need to rush.
(A) very much
(B) enough
(C) great deal
(D) plenty

7. He put the two letters into the wrong envelopes ________ mistake.
(A) on
(B) by
(C) with
(D) in

8. She seems very confident but you ________ never judge by appearances.
(A) could
(B) should
(C) might
(D) ought

9. We couldn't have our picnic because it began to ________ with rain.
(A) flow
(B) drench
(C) run
(D) pour

10. The three friends all ________ for the same job.
(A) requested
(B) chose
(C) applied
(D) referred

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 35 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản