Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 37

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
19
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 37

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 37

Đồng hành cùng người học, đó là tiêu chí hàng đầu của thư viện eLib. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 37. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 37

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 37 dưới đây:

1. ________ you leave for the station very soon, you'll miss the train.
(A) Unless
(B) Although
(C) However
(D) When

2. I haven't met him, but I did once ________ across his wife.
(A) go
(B) get
(C) come
(D) look

3. Tom ________ his next appointment at the doctor's.
(A) cancelled
(B) erased
(C) wiped
(D) ended

4. The wind blew so hard and so strongly that the windows ________ in their frames.
(A) rattled
(B) slapped
(C) flapped
(D) shocked

5. They would ________ go by air than spend a week travelling by train.
(A) always
(B) rather
(C) prefer
(D) better

6. It's all over between Pete and Anne: she's walked ________ on him.
(A) off
(B) away
(C) out
(D) back

7. He has a bad cold and won't be ________ to play in the match tomorrow.
(A) adequate
(B) appropriate
(C) fit
(D) proper

8. He spoke so fast I couldn't understand ________ he was talking about.
(A) what
(B) which
(C) that
(D) how

9. Please go in. Mr Jones is free ________ you now.
(A) see
(B) will see
(C) to see
(D) seeing

10. Everyone felt ________ for Mr Atkins when he lost his job at the factory.
(A) discontent
(B) sad
(C) sorry
(D) unhappy

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 37 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản