Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 38

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 38

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 38

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 38 nhằm giúp được các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 38

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 38 của thư viện eLib dưới đây:

1. People wore ________ they liked to the party: it was very casual.
(A) everything
(B) nothing
(C) anything
(D) something

2. He drives so quickly that I am afraid that one day he will ________ someone crossing the street.
(A) crash down
(B) knock down
(C) turn over
(D) run across

3. Don't worry: the snake is perfectly ________.
(A) tame
(B) harmless
(C) harmful
(D) domestic

4. One of the main advantages ________ the new PCX 232 personal computer is that it is very simple to operate.
(A) for
(B) by
(C) of
(D) on

5. You'd better set off ten minutes early ________ there is a lot of traffic.
(A) so that
(B) as regards
(C) as if
(D) in case

6. When I saw Bill's reaction, I bitterly regretted ________ told him.
(A) to have
(B) have
(C) having
(D) to having

7. The shirt I was wearing today was torn, but I don't think anyone ________.
(A) watched
(B) remarked
(C) mentioned
(D) noticed

8. This is the oldest building ________ the village.
(A) of
(B) by
(C) in
(D) to

9. She was singing an old Spanish folksong, a favourite of ________.
(A) her
(B) hers
(C) herself
(D) her own

10. So ________ people came to the theatre that they had to cancel the performance.
(A) few
(B) a few
(C) little
(D) a little

Hy vọng rằng BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 38 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản