Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 39

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 39

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 39

Hãy thử sức với Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 39 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Đừng bỏ lỡ bộ đề thi này các bạn nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 39

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 39. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

1. I'm going to get a new car; I'm tired ________ having to take this one to the garage to get it repaired all the time.
(A) of
(B) in
(C) with
(D) at

2. ________ a computer can help you work much faster.
(A) To have
(B) Having
(C) In having
(D) By having

3. I ________ be delighted to show you round the factory.
(A) ought to
(B) would
(C) might
(D) intend to

4. ________ the wet weather, the football match went ahead.
(A) Although
(B) Owing to
(C) However
(D) In spite of

5. She rang to make an early ________ at the hairdressers.
(A) order
(B) date
(C) assignment
(D) appointment

6. Mike was the ________ in his family; all his brothers were much taller.
(A) lowest
(B) shortest
(C) slightest
(D) littlest

7. Could you buy a cake please ________ John and Mary come this afternoon?
(A) if only
(B) because
(C) on account of
(D) in case

8. One ________ of public transport is its unreliability.
(A) disappointment
(B) disadvantage
(C) disorder
(D) dislike

9. Did you know that Vanessa is ________ a baby?
(A) hoping
(B) wishing
(C) expecting
(D) waiting

10. The main ________ to progress is not technical but political.
(A) prevention
(B) obstacle
(C) clash
(D) reverse

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 39 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản