Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 4

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 4

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 4

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 4 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức môn Tiếng Anh, luyện thi ViOlympic và trau dồi kinh nghiệm ra đề. Bạn có thể tải miễn phí BST này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 4

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu được lấy ra từ BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 4:

1. If it's raining tomorrow, we shall have to ________ the match till Sunday.
(A) put off
(B) cancel
(C) play
(D) put away

2. Call in and see our ________ of spring fashions today.
(A) reputation
(B) election
(C) selection
(D) production

3. We have no ________ in our files of your recent letter to the tax office.
(A) account
(B) memory
(C) list
(D) record

4. When his aunt died, he ________ a lot of money from her.
(A) earned
(B) inherited
(C) paid
(D) spent

5. Give her a telephone number to ring ________ she gets lost.
(A) whether
(B) in case
(C) unless
(D) perhaps

6. His parents never allowed him ________.
(A) a smoking
(B) smoking
(C) to smoke
(D) some smoked

7. Derek is only interested ________ making money.
(A) for
(B) about
(C) in
(D) on

8. He was very upset by the ________ of his English examination.
(A) result
(B) failure
(C) effect
(D) success

9. The Government's action caused the rate of inflation to ________ sharply.
(A) lift
(B) raise
(C) advance
(D) rise

10. They were such good friends. I was surprised when they ________.
(A) fell down
(B) fell off
(C) fell out
(D) fell over

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 4. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản