Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 45

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 45

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 45

Bạn đã có Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 45 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện tập giải trên các đề thi có cấu trúc cụ thể, các bạn có thể vừa vận dụng kiến thức cũ, vừa tìm hiểu thêm kiến thức mới và rút kinh nghiệm cho phần kĩ năng giải đề thi của mình. Chúc các bạn thành công trong kì thi này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 45

Dưới đây là đoạn trích Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 45 được trích từ tài liệu cùng tên trong bộ sưu tập:

1. Susan had had a special ________ with her aunt ever since her mother died.
(A) affection
(B) sense
(C) relationship
(D) feeling

2. The child was so noisy that his mother told him not to be such a ________.
(A) nuisance
(B) trouble
(C) bother
(D) worry

3. I took ________ tennis again at the beginning of this year.
(A) on
(B) with
(C) by
(D) up

4. Would you ________ the stamps on to the envelope for me, please?
(A) lick
(B) suck
(C) stick
(D) spit

5. The robber ________ everyone in the bank lie on the floor before he escaped with the money.
(A) made
(B) demanded
(C) obliged
(D) forced

6. There are ________ people who always cause trouble.
(A) these
(B) some
(C) any
(D) that

7. I am late because my alarm clock never ________ this morning.
(A) came on
(B) rang out
(C) went off
(D) turned on

8. In spite of her protests, her father ________ her train for the race three hours a day.
(A) let
(B) made
(C) insisted
(D) caused

9. Eustace was standing ________ of the diving board, showing off his physique.
(A) on the end
(B) by the end
(C) to the end
(D) in the end

10. - Stewart: Let's go and have lunch. - Herbert: I mustn't stop ________ on this for another ten minutes.
(A) to be working
(B) to work
(C) to have work
(D) working

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 45 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản