Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 46

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 46

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 46

Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 46. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả. Hi vọng, thông qua giải các đề thi trong bộ đề này, các bạn sẽ nâng cao được kĩ năng giải đề, ôn tập hiệu quả phần kiến thức đã học của mình và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 46

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 46 dưới đây:

1. He had to leave his family ________ when he went abroad to work.
(A) at a loss
(B) behind
(C) out
(D) at all costs

2. The author had qualified as a doctor but later gave up the ________ of medicine for full-time writing.
(A) practice
(B) treatment
(C) procedure
(D) prescription

3. It was ________ we had to walk quickly to keep warm.
(A) cold
(B) fresh
(C) frozen
(D) mild

4. His first novel was much more exciting ________ any he has written since.
(A) to
(B) as
(C) so
(D) than

5. Oh, I forgot to tell you. I am having a party on Friday - ________?
(A) will you come
(B) do you come
(C) don't you come
(D) shall you come

6. He ________ his head, wondering how he could solve the problem.
(A) scratched
(B) scraped
(C) screwed
(D) shaved

7. He swatted a fly on the window and ________ the glass.
(A) slashed
(B) smashed
(C) cut
(D) crashed

8. Jean received a letter this morning ________ her a place at university.
(A) inviting
(B) offering
(C) suggesting
(D) proposing

9. They've spent so much money that they're ________ debt.
(A) with
(B) out of
(C) in
(D) of

10. ________ you open the window, please?
(A) May
(B) Need
(C) Shall
(D) Will

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 46. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản