Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 47

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
25
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 47

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 47

Đồng hành cùng người học, đó là tiêu chí hàng đầu của Thư viện eLib. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 47. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 47

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu được trích trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 47:

1. I'm sorry, I haven't got ________ change. Why don't you try the bank?
(A) some
(B) lots
(C) any
(D) all

2. Ford is one of the most popular ________ of car in Britain.
(A) makes
(B) marks
(C) models
(D) brands

3. I must ________ shopping tomorrow as we have no food in the house.
(A) to go
(B) go
(C) going
(D) gone

4. I can't see any easy ________ to this rather complicated problem.
(A) result
(B) solution
(C) reason
(D) release

5. The other day I came ________ a really beautiful old house in the back streets of Birmingham.
(A) across
(B) over
(C) by
(D) down

6. I can't find my handbag anywhere; it has simply ________.
(A) lost
(B) vanished
(C) missed
(D) fallen

7. Scientists have discovered a close ________ between smoking and several serious diseases.
(A) action
(B) connection
(C) union
(D) combination

8. She came in quietly ________ not to wake the baby.
(A) as if
(B) so as
(C) such as
(D) if so

9. He decided to ________ a party to celebrate his birthday.
(A) make
(B) provide
(C) offer
(D) give

10. I have absolutely no doubt ________ the innocence of the accused.
(A) about
(B) over
(C) on
(D) with

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 47. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản