Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 48

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
70
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 48

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 48

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng là giai đoạn áp lực nhất đối với các bạn thí sinh đam mê môn học Tiếng Anh. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 48 để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với một đề thi thực sự. Chúc các bạn ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 48

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 48:

1. My phones is out of order, which is a ________.
(A) hurt
(B) harm
(C) trouble
(D) nuisance

2. The organizers decided to go ahead with the match ________ the bad weather.
(A) in spite
(B) although
(C) unless
(D) despite

3. He kept his job ________ the manager had threatened to sack him.
(A) despite
(B) unless
(C) even
(D) although
C
4. It takes most people three or four days to ________ from flu.
(A) cure
(B) prevent
(C) recover
(D) get over

5. The house has been left empty for a long time; it will be expensive to ________ the damage that has been done.
(A) fix
(B) mend
(C) improve
(D) repair

6. We were ________ by the noise in the forest.
(A) afraid
(B) frightened
(C) feared
(D) nervous

7. No thanks, I won't have another chocolate: I'm trying to ________ weight.
(A) rid
(B) drop
(C) lose
(D) throw

8. Is there ________ at all I can do to help?
(A) everything
(B) someone
(C) no one
(D) anything

9. I'm afraid I can't repair the car: we'll have to wait until the mechanic ________.
(A) will come
(B) may come
(C) is coming
(D) comes

10. ________ you do better work than this, you won't pass the exam.
(A) Although
(B) If
(C) Unless
(D) When

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 48. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản