Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 5

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 5

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 5

Tài liệu tham khảo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 5 sẽ giúp bạn thực hành giải các bài tập Tiếng Anh, phát triển kĩ năng giải bài trắc nghiệm, đồng thời ôn tập lại những kiến thức để chuẩn bị tốt cho kì thi. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 5

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 5 dưới đây:

1. English people are thought ________ less friendly than people from the Mediterranean.
(A) to be
(B) been
(C) be
(D) being

2. - Mary: Would you give this note to Mr Tomlinson, please? - Ross: Sorry, I can't. He doesn't ________
(A) any more work here
(B) any longer work here
(C) work any more here
(D) work here any longer

3. A few days after hitting his arm, he had a large black ________.
(A) break
(B) cut
(C) swelling
(D) bruise

4. This is not the right ________ to ask for my help; I am far too busy even to listen!
(A) moment
(B) situation
(C) opportunity
(D) circumstance

5. I hadn't see George for years, but when I saw him in the street, I ________ him at once.
(A) reminded
(B) realized
(C) remarked
(D) remembered

6 The cat was so frightened that it ran ________ the bed to hide
(A) beside
(B) along
(C) inside
(D) under

7. He was unable to ________ his niece's wedding as he was ill.
(A) be present
(B) visit
(C) attend
(D) assist

8. She bought red shoes to ________ her red dress and handbag.

(A) pair
(B) match
(C) equal
(D) mate

9. We'll have to ________ the meeting until next week because no one can come tomorrow.
(A) put down
(B) put off
(C) put on
(D) put round

10. I am not sure ________ the green coat is.
(A) who's
(B) who
(C) whose
(D) whom

Vui lòng xem tiếp tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 5. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản