Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 52

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 52

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 52

Kỳ thi ViOlympic diễn ra với rất nhiều vòng, nhiều cấp độ, trường, quận, thành phố và cả nước. Để có thêm tư liệu tham khảo trước khi bước vào kì thi quan trọng này, mời các bạn tham khảo bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 52 mà chúng tôi sưu tầm, giới thiệu dưới đây. Qua BST này, các bạn sẽ làm quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 52

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 52 dưới đây:

1. Take the number 7 bus and get ________ at Forest Road.
(A) up
(B) down
(C) outside
(D) off

2. My sister had a baby daughter yesterday, and she is my first ________.
(A) nephew
(B) cousin
(C) niece
(D) relation

3. Will the Government be able to ________ all their immense difficulties?
(A) defeat
(B) overcome
(C) dismiss
(D) overtake

4. There was nothing ________ to eat in the refrigerator or in the cupboard.
(A) at last
(B) at least
(C) at once
(D) at all

5. The teacher was angry with them because they kept ________ talking at the back of the class. A
(A) on
(B) up
(C) up with
(D) down

6. After going to several interviews, she eventually ________ to get a job.
(A) managed
(B) could
(C) achieved
(D) succeeded

7. If only he ________ told us the truth in the first place, things wouldn't have gone so wrong. A
(A) had
(B) has
(C) would have
(D) should have

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 52 để xem.
Đồng bộ tài khoản