Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 53

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
14
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 53

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 53

Chúng ta biết rằng, đề thi ViOlympic Tiếng Anh có một mức độ cao hơn đề thi thông thường tại các cấp độ thi, do đó, trước khi bước vào kỳ thi, các em học sinh cần được ôn tập và chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng để có thể làm được bài thi hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 53.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 53

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 53. Mời các bạn tham khảo:

1. When the police eventually found my wallet, it was completely ________.
(A) empty
(B) vacant
(C) deserted
(D) open

2. It was a sad day when the factory finally closed and the workers were all ________. B
(A) paid back
(B) paid off
(C) paid out
(D) paid up

3. You will become ill ________ you stop working so hard.
(A) until
(B) when
(C) unless
(D) if

4. The sooner we leave this terrible hotel, the ________!
(A) rather
(B) better
(C) preferable
(D) ideal

5. You won't need an umbrella after all: the weather seems to be ________.
(A) clearing up
(B) setting up
(C) clearing off
(D) wearing off

6. When you stay in a country for some time you get used to the people's ________ of
life. C
(A) habit
(B) custom
(C) way
(D) system

7. We can no longer afford the cost of ________ two cars, so we're selling one.
(A) operating
(B) managing
(C) running
(D) controlling

Hi vọng, bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 53 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản