Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 56

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
47
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 56

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 56

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 56.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 56

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 56. Mời tham khảo:

1. I am very ________ in the information you have given me.
(A) concerned
(B) surprised
(C) interesting
(D) interested

2. Since his wife died, Roland has gone to ________.
(A) fragments
(B) pieces
(C) bits
(D) scraps

3. I hope that you have read the contract and understand ________ it means.
(A) that
(B) how
(C) what
(D) which

4. When the team scored the winning goal, the crowd's ________ was amazing.
(A) reaction
(B) inactive
(C) overacting
(D) interacted

5. Beryl met her husband ________ a computer dating agency.
(A) by
(B) through
(C) out of
(D) from

6. As far as I'm ________, it's quite all right for you to leave early.
(A) concerned
(B) regarded
(C) consulted
(D) bothered

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 56 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản