Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 57

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 57

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 57

Bạn đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới chưa? Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 57 mà eLib.vn giới thiệu để việc ôn tập hiệu quả hơn. Bộ đề thi này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với độ khó của các đề thi năm trước. Đây cũng là cách bạn ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 57

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 57:

1. To our ________, Geoffrey's illness proved not to be as serious as we had feared. C
(A) anxiety
(B) eyes
(C) relief
(D) judgement

2. You mustn't let him treat you so badly; you must stand ________ him and be strong. C
(A) for
(B) by
(C) up to
(D) down

3. The station clock is not as ________ as it should be; it is usually between one and two minutes fast. D
(A) strict
(B) certain
(C) true
(D) accurate

4. - Harvey: I think I'm well enough to get back to work. - Gladys: Not really. You ________ stay at home for another day or so. B
(A) should better
(B) had better
(C) would better
(D) can better

5. The two trains collided with ________ loud a crash it woke everyone in the station hotel. A
(A) so
(B) very
(C) as
(D) such

6. We ________ the stolen car when the insurance money arrived.
(A) replaced
(B) misplaced
(C) displaced
(D) unplaced

7. I am looking forward ________ you again next year.
(A) to see
(B) seeing
(C) to seeing
(D) to having seen

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 57 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản