Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 6

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 6

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 6

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 6 là bộ đề ôn luyện tổng hợp dành cho các em học sinh lớp 11 giúp các em tham khảo thêm một số kỹ năng làm bài tập môn Tiếng Anh cũng như làm quen với các dạng đề trước khi bước vào kỳ thi ViOlympic Tiếng Anh qua mạng Internet.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 6

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 6 dưới đây:

1. Her husband treated her badly. I'm surprised she ________ it for so long.
(A) put up with
(B) put off
(C) put through
(D) put up

2. The bank manager ________ me to open a deposit account as soon as possible.
(A) warned
(B) advised
(C) suggested
(D) approved

3. Oxfam tries to send food to countries where people are suffering ________malnutrition.
(A) for
(B) by
(C) from
(D) of

4. If students are to understand the notice, the instructions must be ________ clearer.
(A) wrote
(B) made
(C) got
(D) done

5. ________ you like what I want to do or not, you won't make me change my mind.
(A) Whether
(B) When
(C) Because
(D) If

6. Doctors usually have to study for at least seven years before becoming fully ________.
(A) tested
(B) qualified
(C) examined
(D) proved

7. The weather was warm and pleasant with ________ a gentle wind to cool us down.
(A) but
(B) just
(C) almost
(D) nearly

8. I wish you wouldn't ________ your clothes all over the floor.
(A) stray
(B) sprawl
(C) scatter
(D) straggle

9. ________ he had no money for a bus, he had to walk all the way home.
(A) For
(B) Thus
(C) So
(D) As

10. He didn't want to make up his mind until he had heard Pamela's ________ of the story.
(A) side
(B) angle
(C) aspect
(D) edge

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 6. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản