Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 60

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
17
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 60

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 60

Kỹ năng giải đề thi là một phần đáng chú ý để đạt được kết quả cao. Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn và quý thầy cô giáo Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 60. Hi vọng, đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích cho việc tham khảo của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 60

Dưới đây là đoạn trích Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 60 được trích từ tài liệu:

1. I saw a thief take Norman's wallet so I ran ________ him, but I didn't catch him. B
(A) into
(B) after
(C) over
(D) near

2. Could you ________ me to take back those library books tomorrow?
(A) memorize
(B) remember
(C) remind
(D) recall

3. The new play at the National Theatre is well worth ________.
(A) to see
(B) seeing
(C) to seeing
(D) to be seen

4. I'm not surprised you failed the exam. You ________ have worked harder.
(A) should
(B) must
(C) would
(D) ought

5. ________ no need to buy traveller's cheques since most countries take credit cards. B
(A) It's
(B) There's
(C) You're
(D) It has

6. He retired early ________ ill-health.
(A) on behalf of
(B) ahead of
(C) on account of
(D) in front of

7. ________ did I have a headache, I also felt quite sick.
(A) Also
(B) Not only
(C) Although
(D) In addition

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 60 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản