Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 62

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
16
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 62

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 62

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện ViOlympic Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 62. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 62

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 62. Mời các bạn tham khảo:

1. The ________ thing about travelling by train rather than by car is that you can sleep or read during the journey. D
(A) enjoyment
(B) enjoyed
(C) enjoying
(D) enjoyable

2. I let the phone ring several times before I ________ the receiver. D
(A) raised up
(B) took out
(C) lifted away
(D) picked up

3. We have arranged special insurance to cover medical ________ in the event of an accident. B
(A) prices
(B) expenses
(C) accounts
(D) money

4. Everyone who applies for a job with the company is given an intelligence ________. D
(A) experience
(B) fitting
(C) proof
(D) test

5. If you hear the baby ________, please tell me. A
(A) cry
(B) say
(C) shout
(D) weep

6. In the last few weeks, a record number of cars ________. A
(A) have been sold
(B) have sold
(C) had sold
(D) had been sold

7. He thought ________ getting a new job for a long time, but in the end he decided not to. B
(A) at
(B) about
(C) on
(D) for

Hi vọng, bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 62 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản